انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی

جهت خرید محصولات با کارشناسان ما تماس بگیرید.

مجله تخصصی آهن ربات

آشنایی بیشتر با حوزه آهن آلات

قیمت ورق گالوانیزه
ضخامت سایز قیمت به تومان ضخامت سایز قیمت به تومان
0.5 کوتاه 35.000 0.5 بلند 35.000
0.6 کوتاه 32.500 0.6 بلند 32.500
0.7 کوتاه 31.000 0.7 بلند 31.000
0.8 کوتاه 30.000 0.8 بلند 30.000
0.9 کوتاه 29.000 0.9 بلند 29.000
1 کوتاه 29.000 1 بلند 29.000
1.25 کوتاه 29.000 1.25 بلند 29.000
1.50 کوتاه 29.000 1.50 بلند 29.000
2 کوتاه 30.000 2 بلند 30.000